JMS_LOGO_WEB_zonder onderzin

Nieuwe maten

Favicon-jonkerbosch

Het bestuur verwelkomt de heren Frans van Workum en Max Rietkerk als maten van JMS.

Frans van Workum is per 01-03-2021 toegetreden als GE-chirurg bij de Organisatorische Eenheid Heelkunde.

 

 

 

Max Rietkerk is per 01-04-2021 toegetreden als radioloog bij de Organisatorische Eenheid Radiologie.

 

 

 

We wensen Frans en Max veel succes toe!

Namens het bestuur van JMS
Suze Valen, secretaris