Sliderbeeld_Organisatie_mobiel
Organisatie - Jonkerbosch

Onze zorg
heeft de
toekomst

Favicon-jonkerbosch

Organisatie

Jonkerbosch Medisch Specialisten is het oudste medisch specialistisch bedrijf van Nederland, maar een jonge onderneming, die staat voor kwalitatief hoogstaande medisch specialistische zorg, waarbij de zorgvraag en de veiligheid van de patiënt leidend zijn.

“Jonkerbosch Medisch Specialisten wil een toekomstbestendig en financieel gezond bedrijf zijn waarin de optimale kwaliteit en veiligheid van zorg voorop staan. JMS wil de patiënttevredenheid vergroten en wil voor zijn maten en personeel een aantrekkelijke en uitdagende arbeidsomgeving waarborgen en uitbouwen.” luidt het uitgangspunt van de huidige organisatie.

Het bestuur neemt het voortouw in de strategische koers (‘Beter, Beter Worden’), maar met nadrukkelijke steun en sturing vanuit de maten. De medisch specialisten van JMS werken samen aan optimalisatie en betaalbaarheid van de patiëntenzorg binnen een financieel gezond bedrijf.

Jonkerbosch Medisch Specialisten is een sterke professionele organisatie. Een onderneming die zich als een vis in het water voelt in het huidige dynamische zorglandschap.  De daadkrachtig bedrijfsvoering en hechte structuur borgen het vertrouwen in de toekomst. Onze zorg heeft de toekomst.

 

Bestuur
dr. A.P.M. Boll, voorzitter
mw. drs. K.L. Bos, penningmeester/vice-voorzitter
mw. drs. S. Valen, secretaris
drs. E.P. Heine, bestuurslid
B.Ph.E. Noordveld, technisch bestuurslid

Jonkerbosch Medisch Specialisten is het oudste medisch specialistisch bedrijf van Nederland, maar een jonge onderneming, die staat voor kwalitatief hoogstaande medisch specialistische zorg, waarbij de zorgvraag en de veiligheid van de patiënt leidend zijn.

“Jonkerbosch Medisch Specialisten wil een toekomstbestendig en financieel gezond bedrijf zijn waarin de optimale kwaliteit en veiligheid van zorg voorop staan. JMS wil de patiënttevredenheid vergroten en wil voor zijn maten en personeel een aantrekkelijke en uitdagende arbeidsomgeving waarborgen en uitbouwen.” luidt het uitgangspunt van de huidige organisatie.

Het bestuur neemt het voortouw in de strategische koers (‘Beter, Beter Worden’), maar met nadrukkelijke steun en sturing vanuit de maten. De medisch specialisten van JMS werken samen aan optimalisatie en betaalbaarheid van de patiëntenzorg binnen een financieel gezond bedrijf.

Jonkerbosch Medisch Specialisten is een sterke professionele organisatie. Een onderneming die zich als een vis in het water voelt in het huidige dynamische zorglandschap.  De daadkrachtig bedrijfsvoering en hechte structuur borgen het vertrouwen in de toekomst. Onze zorg heeft de toekomst.
Bestuur
dr. A.P.M. Boll, voorzitter
mw. drs. K.L. Bos, penningmeester/vice-voorzitter
mw. drs. S. Valen, secretaris
drs. E.P. Heine, bestuurslid
B.Ph.E. Noordveld, technisch bestuurslid